Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng (Thu, 23-03-2017)
Mô tả Công ty Công ty CP Thép Việt-Ý là một trong những công ty sản xuất thép xây dựng hàng đầu tại Việ  >>
Mô tả Công ty Công ty CP Thép Việt-Ý là một trong những công ty sản xuất thép xây dựng hàng đầu tại Việ  >>
CÔNG TY CP THÉP VIỆT Ý TUYỂN DỤNG:   I. Vị trí tuyển dụng: 1. 02  Công nhân sửa chữa cơ khí - Xưởng Cơ đi  >>
[TUYỂN DỤNG] Chi nhánh Công ty CP Thép Việt - Ý tại Hải Phòng cần tuyển các vị trí sau:  1. Nghề: Luyện kim, đúc kim loại:   >>