Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng 1 Nhân viên PR và 1 Nhân viên Quảng cáo - Phòng Marketing Nơi làm việc 136 Phạm Văn Đồng, Hà Nội Loại công việc   >>
Mô tả Công ty Công ty CP Thép Việt-Ý là một trong những công ty sản xuất thép xây dựng hàng đầu tại Việ  >>
Thông báo tuyển dụng (Thu, 23-03-2017)
Mô tả Công ty Công ty CP Thép Việt-Ý là một trong những công ty sản xuất thép xây dựng hàng đầu tại Việ  >>
Mô tả Công ty Công ty CP Thép Việt-Ý là một trong những công ty sản xuất thép xây dựng hàng đầu tại Việ  >>