Sứ mệnh

Với sứ mệnh “VÌ NHỮNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TỒN VÀ TÂM HUYẾT CỦA NGƯỜI VIỆT", Công ty CP Thép Việt Ý luôn nỗ lực hướng tới lợi ích của tất cả các bên vì sự phát triển chung của ngành và của đất nước:

. Đối với Khách hàng: Công ty Thép Việt Ý cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở tư vấn và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất, dịch vụ chuyên nghiệp với giá cả cạnh tranh.

. Đối với Nhân viên: Công ty Thép Việt Ý luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập ổn định, đặc biệt quan tâm đến sự trung thành, cống hiến vì sự phát triển của công ty. Đảm bảo người lao động thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề, đảm bảo được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hoá…

. Đối với Cổ đông: Công ty Thép Việt Ý luôn chú trọng và nâng cao giá trị cổ phiếu, duy trì mức cổ tức tăng cao hàng năm…

. Đối với Ngành và Đất nước: Công ty Thép Việt Ý cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, luôn đề cao và tuân thủ đường lối chỉ đạo và chính sách quản lý của toàn ngành và của Chính phủ góp phần bình ổn thị trường thép trong nước, luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ khó khăn của cộng đồng.