Thông tin từ VIS

Ngày 22/4/2017, Đoàn Thanh niên CSHCM Công ty CP Thép Việt Ý tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ C  >>
Chi tiết
Thực hiện Quyết định số 660-QĐ/ĐUK ngày 22/3/2017 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung Ương, ngày 05/4/2017, tại Công ty CP Thép V  >>
Chi tiết biên bản họp và nghị quyết (tải dữ liệu)