Ý nghĩa Logo và Slogan

1. Tên thương hiệu:        Thép Việt Ý

2. Tên tiếng Anh:             VIETNAM - ITALY STEEL

3. Tên viết tắt:                  VIS

4. Thương hiệu trên sản phẩm: VIS

5. Slogan: Cội nguồn sức mạnh

Ý nghĩa của câu Slogan - Cội nguồn sức mạnh thể hiện rõ trên 2 nội dung:

- Sức mạnh trong sự vững bền của công trình chính là cốt thép - sản phẩm Thép Việt Ý. Với ý nghĩa đó, Công ty CP Thép Việt Ý luôn luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Khách hàng, tập trung hoàn thiện và phát triển sản phẩm chất lượng cao đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của quốc gia, của thế giới và mọi nhu cầu của Khách hàng.

- Cội nguồn sức mạnh của Thép Việt Ý thể hiện ở sức mạnh của con người, sức mạnh của công nghệ, Sức mạnh của sự kết nối với các Bạn hàng, Đối tác và Khách hàng:

     + Thép Việt Ý luôn trú trọng tới việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để CBCNV có thể phát huy nội lực, thế mạnh và sức sáng tạo; biến tư duy thành hành động và luôn hun đúc sức chiến đấu và sự đoàn kết trong từng CBCNV, từng đơn vị.

     + Sức mạnh trong công nghệ được minh chứng trong ý chí và hành động “Đi đầu trong công nghệ, coi trọng cải tiến kỹ thuật và làm chủ công nghệ” giúp Thép Việt Ý có lợi thế cạnh tranh trên thương trường.

     + Sức mạnh của sự kết nối thể hiển ở tuân chỉ và trong quá trình thiết lập Quan hệ Bạn hàng, Đối tác chiến lược, Công ty CP Thép Việt Ý luôn quan tâm xây dựng, gìn giữ sự tín nhiệm và quan hệ bền chặt của các Bạn hàng, Đối tác và các Khách hàng.

6. Logo trên các ấn phẩm và phương tiện truyền thông:

- Các yếu tố cấu thành: Chữ in hoa (font Arial) + họa tiết hình quả địa cầu, 2 ngôi sao màu đỏ

- Màu sắc: Xanh lam  + đỏ, biểu thị trên nền trắng.

Màu xanh lam là màu của niềm tin, sự tín nhiệm và tin cậy

Màu đỏ thể hiện tình yêu, nghị lực và lòng nhiệt huyết

Nền trắng tượng trưng cho sự chân thành, thẳng thắn và lòng nhân ái.

- Tính cách thương hiệu: Mạnh mẽ, Năng động, Kết nối.

- Ý nghĩa:

     + Logo thể hiện tầm nhìn của doanh nghiệp hướng tới xu thế toàn cầu hóa về công nghệ, sản phẩm, chất lượng nguồn nhân sự và quản trị doanh nghiệp.

     + Chữ VIS màu đỏ ở vùng trung tâm logo là tên viết tắt của thương hiệu, thể hiện sức mạnh cốt lõi của thương hiệu: sức mạnh kết tinh từ công nghệ và con người - từ ý chí, nhiệt huyết, từ tư duy, sáng tạo đến hành động;

     + Chữ Thép Việt Ý và Vietnam Italy Steel màu xanh lam gắn kết với 2 ngôi sao màu đỏ vòng quanh quả địa cầu thể hiện sự thống nhất, đoàn kết trong doanh nghiệp cùng với sự kết nối vững chắc của các Bạn hàng, Đối tác, các Khách hàng luôn kề vai sát cánh quyết tâm đưa thương hiệu Thép Việt Ý - VIS lớn mạnh, vươn ra thị trường khu vực và thế giới;

Ba màu tượng trưng cùng với các họa tiết thể hiện trên logo giúp phản ánh rõ và trung thực tính cách của thương hiệu cũng như định hướng và tầm nhìn trong sự phát triển bền vững của thương hiệu Thép Việt Ý.