Học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM

Ấn tượng đầu tiên về anh Khiếu Hữu Vĩnh là một người thợ cơ khí dầy dặn kinh nghiệm, tận tâm và hi  >>
Ngày 15/7/2013 Đảng Bộ Công ty CP Thép Việt Ý đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 và kiểm điểm giữa  >>
  • 1