HIỆP HỘI THÉP THẾ GIỚI: THÁNG 8 NĂM 2020 SẢN XUẤT THÉP TĂNG 0,6%

Ngày đăng : 25/09/2020

Sản lượng thép thô thế giới theo báo cáo của 64 quốc gia thuộc Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 156,2 triệu tấn (Mt) vào tháng 8 năm 2020, tăng 0,6% so với tháng 8 năm 2019.

Do những khó khăn đang diễn ra do đại dịch COVID-19 gây ra, nhiều số liệu của tháng này là ước tính có thể được sửa đổi với bản cập nhật sản xuất trong tháng tới.

Trung Quốc sản xuất 94,8 triệu tấn thép thô vào tháng 8 năm 2020, tăng 8,4% so với tháng 8 năm 2019. Ấn Độ sản xuất 8,5 triệu tấn thép thô vào tháng 8 năm 2020, giảm 4,4% vào tháng 8 năm 2019. Nhật Bản sản xuất 6,4 triệu tấn thép thô vào tháng 8 năm 2020, giảm 20,6% vào tháng 8 năm 2019. Sản lượng thép của Hàn Quốc cho tháng 8 năm 2020 là 5,8 triệu tấn, giảm 1,8% vào tháng 8 năm 2020.

Đức sản xuất 2,8 triệu tấn thép thô vào tháng 8 năm 2020, giảm 13,4% vào tháng 8 năm 2019. Ý sản xuất 0,9 triệu tấn thép thô vào tháng 8 năm 2020, tăng 9,7% vào tháng 8 năm 2019. Pháp sản xuất 0,7 triệu tấn thép thô trong tháng 8 năm 2020, giảm 31,2% vào tháng 8 năm 2019. Sản lượng thép của Tây Ban Nha cho tháng 8 năm 2020 là 0,7 triệu tấn, giảm 32,5% vào tháng 8 năm 2020.

Hoa Kỳ đã sản xuất 5,6 triệu tấn thép thô vào tháng 8 năm 2020, giảm 24,4% so với tháng 8 năm 2019.

Sản xuất tại C.I.S. ước tính là 7,9 triệu tấn vào tháng 8 năm 2020, giảm 6,2% vào tháng 8 năm 2019. Ukraine sản xuất 1,8 triệu tấn thép thô vào tháng 8 năm 2020, giảm 5,7% vào tháng 8 năm 2019.

Brazil sản xuất 2,7 triệu tấn thép thô vào tháng 8 năm 2020, tăng 6,5% vào tháng 8 năm 2019.

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ cho tháng 8 năm 2020 là 3,2 triệu tấn, tăng 22,9% vào tháng 8 năm 2019.

Hiệp hội Thép Thế giới