Sản lượng gang thế giới sụt giảm so với 2019

Ngày đăng : 29/09/2020

Sản lượng gang toàn cầu tăng so với tháng trước trong tháng 8 nhưng không đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng tháng 8 đạt 112,51 triệu tấn, tăng 1,7% so với tháng trước. Tuy nhiên, ở mức 857 triệu tấn, sản lượng từ tháng 1 đến tháng 8 vẫn giảm -2,6% so với cùng kỳ, dữ liệu thế giới cho thấy.

Sản lượng gang của EU tăng mạnh nhất trong tháng 8, tăng 4,3% so với tháng trước lên 5,43 triệu tấn, nhưng vẫn giảm -20,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng của Đức tăng 17,7% so với tháng trước lên 1,82 triệu tấn, mặc dù nó đã giảm -15% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng 8 tháng của EU tiếp tục tụt hậu ở mức 46,91 triệu tấn, giảm -21,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm sản lượng gang trong tháng 8 xuống -2,3% so với tháng trước nhưng tăng 10,7% so với cùng kỳ ở mức 0,91 triệu tấn. Kallanish cho biết sản lượng 8 tháng tăng 1,1% lên 6,73 triệu tấn.

Sản lượng gang của châu Á tiếp tục tăng trong tháng 8, đạt 0,9% so với tháng trước và 2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng sản lượng 8 tháng vẫn ở mức nhẹ, -0,2%, giảm so với cùng kỳ ở mức 711,6 triệu tấn.

Các nhà sản xuất gang của Trung Quốc đã sản xuất 78,5 triệu tấn gang trong tháng 8, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu một kỷ lục mới khác và đẩy sản lượng tính đến thời điểm hiện tại tăng 3,4% lên 589,4 triệu tấn. Ấn Độ tăng 3,2% so với tháng trước ở mức 5,94 triệu tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, với sản lượng 8 tháng giảm -15,6% ở mức 42,6 triệu tấn. Sản lượng của Nhật Bản tăng 9% so với tháng trước lên 4,8 triệu tấn, trong khi Hàn Quốc tăng 4,7% so với tháng trước lên 4,1 triệu tấn.

Tăng trưởng sản lượng gang trong tháng 8 của CIS được xác định bởi Ukraine trong tháng 8, do Nga và Kazakhstan giữ sản lượng ổn định so với tháng ở lần lượt là 4,45 triệu tấn và 0,21 triệu tấn. Ukraine tăng sản lượng 3% so với tháng trước lên 1,81 triệu tấn nhưng giảm -0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng CIS trong 8 tháng đã vượt 1,9% khối lượng của năm 2019 khi tăng lên 50,52 triệu tấn.

Sản lượng của Bắc Mỹ tăng 4,4% so với tháng trước lên 2,03 triệu tấn, trong khi sản lượng của Nam Mỹ tăng 6,9% ở mức 2,38 triệu tấn. Mỹ đã thúc đẩy sự gia tăng của Bắc Mỹ khi tăng sản lượng 6,6% so với tháng trước lên 1,4 triệu tấn, trong khi ở Nam Mỹ, Brazil tăng sản lượng 6,6% lên 2,12 triệu tấn và Argentina tăng 11,6% lên 0,2 triệu tấn.

Nguồn: Kallanish