Sản lượng thép thô toàn cầu giảm ngoại trừ Trung Quốc

Ngày đăng : 22/05/2020

Theo Hiệp hội Thép thế giới, tổng sản lượng thép thô trong 4 tháng đầu năm đã giảm khoảng 4% so với năm ngoái.

Ở Châu Âu, đặc biệt là Ý và Tây Ban Nha, sản xuất thép giảm rất nhiều do tác động của COVID-19. Các nước C.I.S và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đều ghi nhận sản lượng thép giảm.

Tại Châu Mỹ, sản lượng sản xuất thép của Braxin cũng giảm tới 39% so với cùng kỳ năm 2019 xuống còn 1,8 triệu tấn thép thô.

Trong khi đó, trái ngược với toàn cầu, Trung Quốc là ngoại lệ. Trong 4 tháng đầu năm nay, Trung Quốc phải đối mặt với sự gia tăng lớn về sản lượng thép từ 315 triệu tấn lên tới 319 triệu tấn, với mức tăng 1.3%.

MarketingVIS