Sản lượng thép Trung Quốc tăng chậm, Việt Nam tăng mạnh

Ngày đăng : 02/11/2019

Mặc dù chậm lại từ mức tăng trưởng hai con số, sản xuất của Trung Quốc vẫn tăng 5% trong tháng 7 lên 85,2 triệu tấn, trong khi sản lượng của Ấn Độ chỉ tăng 1,7% lên 9,2 triệu tấn. Sản lượng của Nhật Bản và Hàn Quốc giảm lần lượt -0,4% và -2,1% xuống còn 8,4 triệu tấn và 6 triệu tấn. Đáng chú ý, sản lượng của Việt Nam đã tăng 52% lên 1,8 triệu tấn, mức tăng trưởng nhanh nhất trong tháng 7. Tổng sản lượng châu Á tăng 3,9% lên 113,3 triệu tấn.

Sản lượng EU28 giảm trở lại vào tháng 7, nhưng chỉ giảm -0,2% xuống còn 13,6 triệu tấn. Sản lượng của Đức và Ý được ước tính đã giảm -1% và -1,2% tương ứng xuống còn 3,4 triệu và 2,1 triệu tấn. Sản lượng của Pháp giảm -0,6% xuống 1,3 triệu tấn. Tuy nhiên, sản lượng của Tây Ban Nha ước tính đã tăng 16% lên 1,1 triệu tấn. Sản lượng của Ba Lan ước tính đã giảm -3,6% xuống còn 780.000 tấn.

Hoa Kỳ đã tăng sản lượng 1,8% trong tháng 7 lên 7,5 triệu tấn, chậm lại do tăng trưởng nhanh hơn trong những tháng trước, trong khi sản xuất của Brazil giảm -21% xuống 2,4 triệu tấn.

Sản lượng của Nga ước tính đã giảm -1,5% xuống còn 6,2 triệu tấn và sản lượng của Ukraine được xác nhận giảm -1,7% xuống còn 1,8 triệu tấn.

Trong khi đó, sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ giảm -11% xuống còn 2,9 triệu tấn.

Do đó, sản lượng luyện thép thô toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 7 tăng 4,6% so với cùng kỳ lên 1,08 tỷ tấn.