THÉP VIỆT Ý TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày đăng : 28/03/2024

Sáng ngày 27/3/2024, Công ty CP Thép Việt Ý đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chiếm 99,35%.

Tham dự đại  hội, về phía cổ đông lớn là Công ty mẹ - Tập đoàn Thép Kyoei Nhật Bản có Ông Meguru Nishimura – Cán bộ Điều hành Cấp cao, Về phía Hiệp hội Thép Việt Nam có Ông Đinh Quốc Thái – Tổng thư ký Hiệp hội, các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Công ty.

Năm 2023 được đánh giá là năm khó khăn nhất của ngành thép khi tiêu thụ thép và giá bán giảm mạnh trong bối cảnh ngành bất động sản đóng băng khiến nhu cầu thép xây dựng lao dốc. Trong bối cảnh đó, công ty đã nỗ lực, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giảm chi phí, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập ổn định cho người lao động. Công ty đã áp dụng linh hoạt các chính sách để gia tăng thị phần tại thị trường Miền Bắc từ 6,41% năm 2022 lên 6,61% năm 2023.

 Trên cơ sở dự báo tình hình năm 2024, CTCP Thép Việt Ý đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ năm 2024 đạt 320.000 tấn thép, tăng 108%; doanh thu đạt 4.704 tỷ đồng, tăng106%; lương bình quân đạt 13,47 triệu đồng/ người, tăng 105%. Mục tiêu tăng lương bình quân 105% khẳng định Công ty luôn nỗ lực chăm lo đến đời sống của người lao động....

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua phương án mua lại cổ phần của công ty, phương án vay vốn dài hạn cho dự án “Nhà máy luyện và cán thép Việt Ý tại  Hải Phòng” và dừng dự án “Điều chỉnh công nghệ sản xuất nhà máy phôi thép Việt Ý tại Hải Phòng”.

Tại phiên họp, ĐHĐCĐ đã tiến hành miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029. Theo đó, các cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đinh Quốc Thái. Đồng thời, đại hội đã bầu Ông Phạm Công Dũng làm thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Thép Việt Ý đã kết thúc tốt đẹp với sự nhất trí và ủng hộ cao của các cổ đông. Trong năm 2024, HĐQT cùng với Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Thép Việt Ý sẽ tiếp tục từng bước khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực không ngừng để đạt kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Đoàn Chủ tọa điều hành đại hội

 

Ông Meguru Nishimura  - Chủ tịch HĐQT báo cáo Kết quả thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của HĐQT

 

Ông Yasuhiro Yonemura – Tổng Giám đốc báo cáo Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc

 

Ông Đinh Quốc Thái - Thành viên HDQT báo cáo trước đại hội

 

Các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty 

Tin VIS