8U8A7304

Thép cuộn rút dây

THÉP CUỘN SAE 

. Đường kính: Φ5.5mm, Φ6.0mm, Φ6.5mm... Φ10.0mm
. Trọng lượng: W = 750kg - 2.000 kg/ bó
.  Tiêu chuẩn:  ASTM A510/A510M (SAE1008, SAE1012…)

. Công dụng: Sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất các sản phẩm công nghiệp như: đinh, dây buộc, lưới thép...

THÉP CUỘN 30MnSi

. Đường kính: Φ8.0mm, Φ10.0mm, Φ12.0mm.
. Trọng lượng: W = 750kg - 2.000 kg/ bó 
.  Tiêu chuẩn: GB/T24587

. Công dụng: Sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất thép dự ứng lực